Închirieri spații

 

     S.C. LUGOMET S.A. cu sediul în Lugoj, str. Timişorii nr. 139-141, jud. Timiş, intenţionează să închirieze, vânda sau în diferite forme de parteneriat urmatoarele obiective:

 

 

1.Sector comercial cu dotări utilitare şi acces auto şi CFU, compus din:

 • magazie utilităţi (barăci metalice) = 3 buc

 • magazie rampă CFU, magazie-clădire P+1 cu magazii

 • birouri şi grupuri sociale – suprafaţă de 650 mp.

 • hală de fabricaţie

 • teren depozitare şi producţie

 • străbătută de 2-4 linii CFU şi drumuri uzinale

  SUPRAFAŢĂ SECTOR 56.467 mp.

 

 

2.Teren cu pod (cântar) basculant CFU, străbătut de 4 linii CFU, având şi cabină

  SUPRAFAŢĂ DE 21.596 mp.

 

3.Hală auxiliară compusă din:

 • cladire P+1 cu dotări utilitare, având la parter: atelier sculărie cu PRE 2 to = 1 buc SUPRAFAŢĂ DE 360 mp., atelier modelărie SUPRAFATA DE 360 mp., atelier auto cu 3 PRE 5 to SUPRAFATA DE 2160 mp., atelier prelucrări mecanice PRE 3 to = 1 buc SUPRAFATA DE 324 MP., la etaj – spaţii de depozitare SUPRAFATA DE 180 mp.,

 • anexe tehnice şi sociale

  SUPRAFAŢĂ DE  180 mp.

 

 

4.Hală compresoare compusă din:

 • clădire compresoare

 • grup social P+1

 • clădire pompe

 • turn pentru răcirea apei

  SUPRAFAŢĂ DE 1805,8 mp.

 

 

5.Staţie acetilenă, compusă din:

 • clădire 4 buc

  SUPRAFAŢĂ DE 600 mp.

 

 

6.Clădire forjă cu toate utilităţile compusă din:

 • atelier forjă cu un PRE 5 to

  SUPRAFAŢĂ DE 1889 mp.

 • birou P+1 şi grup social

  SUPRAFAŢĂ DE 240 mp.

 

 

7.Hală turnătorie şi anexă tehnică cu toate utilităţile aferente, acces auto la DN6, compusă din:

 • 7 deschideri între 100 şi 155 m, cu PRE 12,5/32 to

  SUPRAFAŢĂ DE ~ 25.340 mp.

 • anexă tehnică P+3, cu birouri şi grupuri sociale

  SUPRAFAŢĂ DE 866 mp.

 • anexă tehnică P+2 cu birouri

  SUPRAFAŢĂ DE 216 mp

 • platformă betonată

  SUPRAFAŢĂ DE ~ 3.400 mp

 • depozit butelii

  SUPRAFAŢĂ DE 116 mp

 • cabină portar

  SUPRAFAŢĂ DE ~ 20 mp.

 

 

8.Bază de nisip, compus din:

 • clădire dotată cu utilităţi (energie ele. – gaz metan) silozuri, cilindri din beton cu diametrul de 7 m şi inălţime de 16 m, benzi transportoare etc.

  SUPRAFAŢĂ DE 1050 mp.

 

 

9.Depozit combustibil şi staţie pompare cu acces auto, compus din:

 • 2 buc. rezervoare de 1000 mc şi unul de 750 mc

 • un bazin de 400 mc.

 • staţie pompare

 • cabină portar

  SUPRAFAŢĂ DE 4750 mp.

 

 

10.Gospodărie de apă, compusă din:

 • 2 rezervoare betonate pentru apă

 • anexă tehnică şi teren aferent

  SUPRAFAŢĂ DE 3000 mp.

 

 

11.Centrală termică, dezafectată, având în compunere şi un post de transformare PTE.

   SUPRAFAŢĂ DE 1600 mp.

 

 

12.Clădire pompieri, compusă din hală maşină şi birouri, cu utilităţi

   SUPRAFAŢĂ ~ 200 mp.